Quality counts

Poradenstvo, prieskum, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.


Unsplashed background img 1

Poradenské služby

perm_identity

Dajte pocítiť svojim klientom, že vám na nich záleží a získajte si ich vernosť! Pomôžeme vám vytvoriť a nastaviť systém nástrojov vedúcich k vyššej úrovni vzťahov s klientami. Poradíme vám ako riadiť chybovosť a narábať s reklamáciami a sťažnosťami klientov.

Riešenia v oblastiach poradenstva, prieskumov a rozvoja zamestnancov
Unsplashed background img 2

Prieskumy a diagnostika

thumb_up

Prieskumy trhu a zakazníckej spokojnosti

Získame pre vás oporné údaje o situácii na trhu, zákazníkoch a ich preferenciách, konkurencii, príležitostiach aj hrozbách. Poradíme vám ako si získať alebo podporiť vernosť zákazníkov.

group

Prieskumy spokojnosti zamestnancov

Nakoľko sú vaši zamestnanci spokojní a lojálni a v akých oblastiach? Aké kroky by ste mali urobiť pre zlepšenie?

shopping_basket

Mystery shopping, mystery calling

Ponúkame vám možnosť pozrieť sa na vaše predajné a komunikačné kanály očami klienta a nestranne zaznamenať, ako tento proces prebieha. Na základe toho vám poradíme ako s týmito informáciami pracovať ďalej.

speaker_notes

Prieskumy riešenia reklamácií

Aké posolstvo vám chcú vaši klienti odovzdať a ako ho zužitkovať? Ako s nimi komunikujete a čo to v nich vyvoláva?

high_quality

Testovanie schopností, Assessment Centrum, Development Centrum

Metódy, ktoré dajú odpovede na otázky: Aký je skutočný potenciál vašich pracovníkov? Nakoľko sa zhoduje s potrebami pozície? Ktorým smerom ho rozvíjať?

Staviame na dlhoročnej trénerskej, obchodníckej a manažérskej praxi
Unsplashed background img 2

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Staviame na dlhoročnej trénerskej, obchodníckej a manažérskej praxi našich konzultantov a trénerov. Podľa vašich požiadaviek a potrieb vašich tímov pripravíme riešenia v nasledujúcich oblastiach:

trending_up

Obchodné kurzy

Pomôžeme vám dosahovať vyššie predajné výsledky a lepšie chápať svojich zákazníkov.

hearing

Komunikačné kurzy

Ako komunikovať a prezentovať presvedčivo, získať si publikum, zaujať, presadiť sa? Ako vyjsť aj ťažkých situácií úspešne a pritom tvoriť priaznivé pracovné, obchodné či osobné vzťahy?

person_pin

Manažérske školenia

Ako viesť a motivovať ľudí, získať si ich záujem, nadšenie? Ako narábať so zodpovednosťou a záväzkom?

loyalty

Teambuilding a outdoor

Programy, ktoré intenzívne vytvárajú vzťahy v nových alebo posúvajú v zabehnutých tímoch, prinesú zážitky a možnosť spracovať ich s pomocnou rukou odborníka.

verified_user

Koučing a mentoring

Stanoviť si ciele a efektívne pracovať na ceste k ich dosiahnutiu je asi najťažšie keď sa týka nás samotných. Vieme vás odborne sprevádzať a poradiť pri výzvach, ktoré stretnete na tejto ceste.

Našou stratégiou je budovanie dlhodobej spolupráce a partnerstva a vďaka spätnej väzbe dosiahnuť maximálny úžitok vo všetkých oblastiach
Unsplashed background img 3

Náš tím

Mgr. Natália Barter

partner, konzultant

Bc. Paula Lopušníková

odborný asistent

Mgr. Ľubomír Michálek

konzultant

Mgr. Barbora Bachratá

konzultant, tréner, kouč

Mgr. Katarína Lesayová

konzultant, tréner, kouč

Mgr. Juraj Végh

konzultant, tréner, kouč

PaeDr. Jana Viteková

konzultant, tréner, kouč

Dajte pocítiť svojim klientom, že vám na nich záleží a získajte si ich vernosť!
Unsplashed background img 6